Економічний енциклопедичний словник

Процес торгово-технологічний — сукупність взаємопов'язаних, послідовно виконуваних операцій, способів і засобів завершення процесів виробництва у сфері обміну, переміщення товарів з місць виробництва у райони споживання та їх продажу. Метою цього процесу є забезпечення збереження споживчих властивостей товарів, їх товарного вигляду, доведення до кінцевих споживачів товарів у широкому асортименті з оптимальними витратами праці та часу за високого рівня торговельного обслуговування покупців. П.т.-т. складається з двох принципово відмінних процесів — торгового (комерційного) і технологічного (виробничого). Торговий процес — сукупність операцій, які забезпечують зміну форм вартості. Його елементами є вивчення попиту населення, формування асортименту товарів, їх реклама, надання покупцям додаткових послуг, організація договірної роботи із закупівлі гуртових партій товарів та ін. Торговий процес здійснюється за активної участі покупців. Технологічний процес у магазині — сукупність операцій, які забезпечують обробку товарних потоків від надходження товарів у магазин до повної підготовки їх до продажу (з наступним продажем товарів і здійсненням розрахунків за них). Його особливістю є те, що він здійснюється, як правило, без участі покупців. Технологічний процес в організаціях роздрібної торгівлі охоплює транспортування товарів, розвантажування транспортних засобів, приймання товарів за кількістю та якістю, переміщення товарів у зону зберігання або розміщення безпосередньо в торговому залі магазину, зберігання товарів, підготовку товарів до продажу, переміщення товарів у торговий зал, розміщення і викладання товарів у торговому залі, продаж товарів і здійснення розрахунків за них, надання покупцям додаткових послуг. Основними принципами організації П. т.-т. в магазині є: комплексний підхід до розробки оптимальних варіантів продажу товарів; забезпечення найкращих умов для вибору товарів та їх придбання, економія часу покупців, високий рівень торговельного обслуговування; відповідність технології сучасному науково-технічному рівню, використання передової техніки, прогресивних трудових процесів, наукової організації праці; економічна ефективність; збереження фізико-хімічних властивостей товарів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити