Економічний енциклопедичний словник

Процес управління — цілеспрямований і активний процес взаємопов'язаних дій та активний вплив різних суб'єктів управління, спрямований на організовану діяльність у межах галузі, підприємства, фірми, компанії (мікрорівень) або на планомірно організований розвиток усього народногосподарського комплексу (макрорівень). П.у. в останньому випадку є синонімом господарського механізму. Основними елементами П.у. на мікрорівні є: 1) збирання, систематизація і передання інформації; 2) вироблення (обґрунтування) і ухвалення рішення; 3) перетворення рішень на різні форми команд (усна, письмова, наказ тощо) та забезпечення їх виконання; 4) аналіз ефективності ухваленого рішення та можливе наступне його коригування. На макрорівні такими елементами є 1) обґрунтування стратегічної мети; 2) створення програми; 3) визначення відповідальних за її виконання; виділення необхідних ресурсів та ін.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити