Економічний енциклопедичний словник

Психологія корпоративної безпеки — комплекс психологічних знань про об'єкти та фактори зовнішньої та внутрішньої загрози корпорації та їх застосування з метою уникнення або мінімізації цієї загрози. До таких об'єктів належать: фінансові, інформаційні, матеріальні, інтелектуальні та трудові ресурси. Ззовні корпорації загрожують: конкуренти, криміналізовані структури, корупція з боку чиновників державного апарату, природні та техногенні катастрофи. Серйозну небезпеку становлять працівники корпорації, які: 1) не задоволені своїм матеріальним забезпеченням або посадою; 2) схильні до зловживань спиртними напоями або наркотиків; 3) не залучені до системи корпоративних цінностей, конфліктують з іншими працівниками корпорації та керівництвом; 4) які мають завищену самооцінку та честолюбство. Важливою загрозою корпоративній безпеці можуть бути також засновники та вище керівництво корпорації. Найважливішими критеріями надійності найманих працівників є професійна, психологічна та моральна надійність. Найпоширенішими помилками з боку керівництва корпорації є невміння реально оцінити основні фактори внутрішньої та зовнішньої загрози, нераціональний вибір засобів організації корпоративної безпеки та неналежний рівень фінансування, відсутність достатнього управлінського досвіду, невміння підтримувати ділові стосунки з партнерами по бізнесу тощо. Найтиповішими негативними якостями таких керівників є надмірна схильність до ризику і навіть авантюризм; відсутність або недостатня сформованість сучасних принципів менеджменту та переконань, недотримання слова, жадібність тощо. Найпоширенішими недоліками менеджерів є: невміння чітко поставити мету, визначити завдання, які з неї випливають, та засоби їх досягнення; намагання вирішувати всі проблеми без участі колективу; прагнення вирішити проблему без чіткої фіксації близьких і віддалених термінів її реалізації; відсутність належного комплексного контролю за виконанням ухвалених рішень. Щоб уникнути внутрішніх загроз з боку найманих працівників, важливо забезпечити належний рівень їх професійної підготовки, виконавчої дисципліни, стійких і динамічних стимулів до праці. З метою мінімізації загроз корпорації слід запроваджувати посаду менеджера з безпеки.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити