Економічний енциклопедичний словник

Район депресивний — регіон, географічна зона, які перебувають у значно гіршому соціально-економічному становищі, ніж країна загалом чи низка країн. Виникнення Р.д. спричинене структурними змінами в межах національної економіки і в світовому господарстві, внаслідок яких відбувається занепад галузей, що були визначальними для регіону; вичерпанням запасів корисних копалин у регіоні, де в галузевій структурі економіки значна частка добувних галузей; наслідками війн і повоєнних розрух, а також екологічних і техногенних катастроф; прорахунками в регіональній політиці та ін. Для Р.д. характерними є високий рівень безробіття, спад обсягів виробництва, занепад виробничої та соціальної інфраструктури, негативні демографічні тенденції, високий рівень криміналізації. Глибокі деструктивні зміни в економіці України в 90-х XX— на початку XXI ст., прорахунки в соціально-економічній політиці на загальнодержавному і регіональному рівнях, наслідки катастрофи на Чорнобильській АЕС спричинили виникнення Р.д. у більшості областей Західної України та ін. Загалом переважна більшість регіонів в Україні є бідними, самодостатніх лише 10. Якщо 2001 розрив між областями з найбільшим і найменшим відсотком ВВП на душу населення становив 2,3 разу, то 2004 (з урахуванням показників Києва) — у 6,5 разу. В країнах ЄС передусім визначають не розбіжності між середнім показником по країні та окремим регіоном, а показник максимального і мінімального розриву (диспропорцій) між окремими районами країни. Так, у Великобританії він становить 3,3:1, в Німеччині — 3,5:1.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити