Економічний енциклопедичний словник

Рахунок — система записів у бухгалтерському обліку, зроблених на підставі фінансово-господарських операцій з метою обліку і всебічного (оперативного) контролю за рухом економічно однорідних об'єктів, передусім грошових засобів. Розрізняють активні (враховуються засоби підприємств), пасивні (використовуються для обліку і зміни джерел формування засобів підприємств та їх цільового призначення) та активно-пасивні Р.; за рівнем деталізації — синтетичні (узагальнюють дані аналітичних рахунків — наявність та рух усіх видів матеріалів, загальну суму витрат на виробництво товарів і послуг; заборгованості постачальникам тощо у грошовому вираженні) та субрахунки (синтетичні рахунки другого порядку для додаткового групування всередині синтетичного Р. з метою економічного аналізу та складання поточної і періодичної звітності); за економічним змістом — Р. господарських засобів, господарських процесів та джерел господарських засобів.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити