Економічний енциклопедичний словник

Реалізація продукції — продаж товарів споживачам і отримання коштів за них на розрахунковий рахунок підприємства-постачальника. З точки зору процесу кругообороту капіталу Р.п. включає купівлю засобів виробництва та інших ресурсів для виробництва товарів і їх продаж кінцевим споживачам. У політекономічному аспекті Р.п. означає, з одного боку, можливість для населення задовольнити особисті потреби, а для підприємців — продаж одних вироблених товарів і привласнення втіленої в них додаткової вартості, а також можливість придбання інших товарів, в т.ч. робочої сили, для продовження процесу капіталістичного виробництва у розширеному масштабі. Р.п. визначають у вартісних і натуральних показниках, а обсяг розраховують у фактичних цінах звітного періоду та оптових цінах підприємств щодо готових виробів і напівфабрикатів (крім тих, які спрямовуються на внутрігосподарське споживання). За сучасних умов для Р.п. необхідне комплексне вивчення ринку, обсягів та структури платоспроможного попиту різних верств населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити