Економічний енциклопедичний словник

Реальна заробітна плата — кількість споживних вартостей (товарів і послуг), яку працівник може придбати за свою грошову (номінальну) заробітну плату за певного рівня цін після сплати податків. Рівень Р.з.п. залежить від номінальної заробітної плати, цін на товари (тривалого користування та широкого вжитку) і послуги (індекс вартості життя), обсягів вилучення частини доходів через механізм оподаткування. Р.з.п. обчислюють як частку від ділення номінальної заробітної плати на індекс вартості життя. Вона є прямо пропорційною змінам номінальної заробітної плати й обернено пропорційною змінам цін і податків (прямих і непрямих). В основі динаміки Р.з.п. — зміни у вартості товару "робоча сила", загальною тенденцією якої є її зростання у розвинених країнах світу у ХХ- на початку XXI ст. (див. Вартість робочої сили). В 1970 Р.з.п. зросла проти 1910 у США та Німеччині більш як у 8 разів, в Англії та Франції у 3—4 рази. З 1965 по 1994 реальні доходи населення, основною складовою яких є Р.з.п., у розвинених країнах світу збільшилися в 1,6 разу. Р.з.п. різко знижується під час економічних криз, війн не лише через погіршення економічної кон'юнктури, а й через заборону страйків та ін. На Р.з.п. працівників, зайнятих у державному секторі, відчутно позначається відсутність у них права на укладання колективних договорів. На розміри номінальної заробітної плати, а отже, на Р.з.п. впливає співвідношення попиту і пропозиції на ринку робочої сили, зокрема зниження реальних заробітків із зростанням армії безробітних. Р.з.п. водночас не корелюється з динамікою середньої норми прибутку. Так, у США в 1900—1914 Р.з.п. зростала на 1,3%, а середня норма прибутку — на 9,8%; у 1930-1939 відповідно на мінус 1,3 і 2,1%; у 1948-1965 - на 2,8 і 13,5%; у 1966-1980 - на 0,4 і 13%; у 1980-1996 - на 0,8 і 12,5%. У 2003 середня номінальна заробітна плата робітників і службовців США сягала 15,35 дол. за годину (1990 — 10,19 дол.; 1980 — 6,06 дол.), але з урахуванням зростання цін вона була значно нижчою. Так, у постійних цінах 1982 погодинна заробітна плата 1980 становила 7,78 дол., 1990 — 7,52 дол., 2001 — 8 дол.; щотижнева заробітна плата 1980 (номінальна) — 235 дол., у цінах 1982 — 275 дол., 1990 — відповідно 345 і 259 дол.; 2001 — 490 і 274 дол. Найвищою 2004 була середня зарплата у Швеції — 4570 євро, в Данії — 4400, Німеччині — 4215, у Польщі — 715, Чехії — 625, Болгарії — 215 євро. У СРСР (у т.ч. в Україні) середньомісячна заробітна плата становила 247,3 крб 1990; на початку 2005 в Україні — 772 грн, або 145 дол., проте долар за цей період знецінився приблизно на 40%. На Р.з.п. істотно впливає система оподаткування, зокрема особистий подохідний податок і виплати із заробітної плати до фонду соціального страхування (див. Податки; Особистий подохідний податок). Третій за значенням вид податків, що знижують Р.з.п., — непрямі податки (податки, закладені в цінах на окремі види споживчих товарів і послуг) (див. Податки непрямі). Так, у США на непрямі податки споживачі в середньому витрачають до 6% реальних доходів. Важливий фактор зниження заробітної плати — заборгованість населення за всі форми кредиту. Населення у віці до 65 років з доходами до 50 тис. дол. на рік (основна частина американських споживачів, дохід у 50 тис. дол. на рік має кожна п'ята сім'я) витрачає майже 20% свого бюджету на сплату заборгованості за кредит. Одним із факторів певного вирівнювання цієї тенденції є зниження цін на товари широкого вжитку. Так, у 1981 — 1991 в розвинених країнах ціни на непродовольчі товари широкого вжитку (меблі, телевізори, одяг) знизилися на 7%, на м'ясо — зросли на 3%, на молочні продукти — знизилися на 4%. Водночас підвищення Р.з.п. у багатьох країнах відставало від зростання вартості робочої сили, що унеможливлювало відтворення за рахунок Р.з.п. робочої сили сукупного працівника на належному рівні і призвело до поглиблення суперечності між потребами у відтворенні складної робочої сили і вузькими межами корпоративної власності. Розвиток цієї суперечності зумовлює посилення процесу одержавлення робочої сили, зростання соціальних витрат держави, які є важливим елементом реальних доходів населення. Держава, здійснюючи відтворення робочої сили, надає цьому процесові здебільшого характеру колективного капіталістичного відтворення складної робочої сили. Динаміка соціальних витрат у розвинених країнах щільно пов'язана з динамікою заробітної плати; зі зниженням Р.з.п. обсяг соціальних витрат держави зростає, з 1955 по 1969 витрати на соціальні цілі з федерального бюджету зросли у США з 22,9 до 159 млрд дол. На початку і в середині 70-х за уповільнення темпів зростання Р.з.п., а відтак її зниження спостерігалося значне збільшення соціальних витрат держави: з 1970 по 1979 — приблизно на 160 млрд дол., а в 1979—1999 за рахунок федерального бюджету — з 298 млрд дол. до понад 1 трлн дол. Це дає підставу вважати соціальні витрати загальнонаціональною формою заробітної плати, без якої неможливе відтворення робочої сили нормальної якості. За допомогою цієї форми заробітної плати значною мірою нейтралізується такий найвагоміший чинник зниження Р.з.п. (порівняно з номінальною), як податкові відрахування. В Україні виплати і пільги з суспільних фондів споживання 1990 в розрахунку на душу населення сягали 620 крб, 2003 — витрати держави на соціальні цілі в розрахунку на одну особу — лише 836 грн. З урахуванням загальнонаціональної та середньомісячної заробітної плати та відповідного рівня цін Р.з.п. 2004 в Україні була майже у 7 разів нижчою, ніж 1990. Найбільшою мірою таке зниження відбулося внаслідок катастрофічного зростання цін на товари і послуги масового вжитку. Так, індекс цін на послуги за 1991—2000 зріс в Україні з 3,9% до 328,1 тис. %. Важливо враховувати і значну диференціацію в оплаті робочої сили різних категорій працівників та пенсій. Кумулятивна дія цих факторіз призвела до того, що Р.з.п. для переважної більшості найманих працівників не виконує найважливішої своєї функції — відтворення робочої сили нормальної якості, що виявляється у наростанні депопуляції населення, масовій міграції найманих працівників та інших явищах і процесах, які свідчать про деградацію основної продуктивної сили. Крім того, Р.з.п. не виконує соціальної та інтернаціональної функцій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити