Економічний енциклопедичний словник

Реальна позичкова ціна засобів виробництва (за термінологією західних авторів — капіталу) — ціна, яка вимірюється не в грошах, а в одиницях продукції за одиницю часу, обчислюється як відношення витрат на одиницю устаткування Я до ціни продукції Р. Для максимізації свого прибутку підприємству доцільно набувати капітал доти, доки реальна позичкова ціна капіталу менша від додаткового обсягу продукції, який підприємство отримує від застосування додаткової одиниці капіталу за незмінної кількості праці.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити