Економічний енциклопедичний словник

Ревізія документальна — вид документального контролю за економічною діяльністю підприємств, фірм, компаній, у тому числі їх посадовими особами, зокрема за достовірністю обліку та звітності, незаконним привласненням коштів та матеріальних цінностей. Основні завдання Р.д.: перевірка законності та доцільності господарських операцій, дотримання фінансової і кошторисної дисципліни, виявлення порушень і зловживань в економічній (господарській та фінансовій) діяльності, сприяння економії ресурсів та вдосконаленню господарського розрахунку. За методами проведення Р.д. розрізняють суцільні, вибіркові та комплексні перевірки; засобами перевірки є інвентаризація, експертна оцінка, контрольне вимірювання; залежно від повторюваності — початкові, повторні і додаткові; залежно від процесу організації — планування, підготовка, обґрунтування програми, документальна і фактична перевірка. Результати Р.д. оформляються актом, що містить висновки і пропозиції. Після цього акт перевірки обговорюється і затверджується, підписується ревізором, посадовою особою і головним бухгалтером. Організація Р.д. регламентується передусім Законом України "Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні".

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити