Економічний енциклопедичний словник

Регіон — велика територія країни із здебільшого однаковими природно-кліматичними та економічними умовами і характерною спрямованістю розвитку продуктивних сил з урахуванням соціальних, демографічних та інших особливостей, економічної і соціальної інфраструктури. Внаслідок цього розвиток Р. здійснюється на підставі законів національної економічної системи та регіональних, які розкривають сутність регіональних економічних відносин. Основними типами Р. є: малі (представлені територіально-виробничими комплексами); економічні зони (об'єднують кілька територіально-економічних районів); великі адміністративні Р. (включають автономні області і республіки та ін.). Виокремлення Р. здійснюється передусім за спільністю народногосподарських і регіональних завдань, особливостей розвитку промисловості і сільського господарства, культурно-етнічних інтересів тощо. Р. може бути також об'єднання декількох або багатьох країн у межах світового господарства. З часу проголошення незалежності України потенціал Р. використовується на 20—50%. В Україні налічується 25 регіонів, але після завершення територіальної реформи, яка розпочалась 2005, їх кількість істотно зменшиться з метою виокремлення самодостатніх територіально-виробничих і соціально-економічних комплексів (від 10 до 15).Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити