Економічний енциклопедичний словник

Регіоналізація — виокремлення кількох або багатьох країн у межах світового господарства та їх об'єднання на цій території в регіональні економічні союзи різних форм на підставі спільних історичних, природно-кліматичних, економічних, демографічних, соціальних, політичних та інших особливостей. Найпростішими економічними формами Р. є об'єднання окремих галузей декількох або багатьох країн в регіональні економічні угруповання. Такими формами є ЄОВС (Європейське об'єднання вугілля і сталі), ЄВРАТОМ (Європейське співробітництво з атомної енергії) та ін. Розвиненішими формами Р. є митні союзи, спільні ринки товарів і послуг, капіталів тощо. Найрозвиненішою формою Р. є цілісний економічний союз типу ЄС, а в межах останнього — ЄВС (Європейський валютний союз) (див. Європейський Союз). Прикладом утворення зони вільної торгівлі є НАФТА (Північноамериканська зона вільної торгівлі), в яку об'єднались США, Канада і Мексика 1994; АТЕС (Організація азійського тихоокеанського економічного співробітництва); СНД (Союз незалежних держав — на території колишнього СРСР) та ін. Загалом у межах світового господарства налічується близько 100 різноманітних інтеграційних регіональних об'єднань, які відрізняються рівнем і глибиною інтернаціоналізації продуктивних сил та економічних відносин, а також тих чи інших підсистем надбудовчих відносин (політичних, соціальних, правових, культурних та ін.).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити