Економічний енциклопедичний словник

Регіональні міжнародні економічні угоди — міжнародні договори між двома або більше країнами певного регіону з метою регулювання планомірного розвитку продуктивних сил, міжнародного поділу праці в межах регіону та вдосконалення на цій основі відносин економічної власності. В межах міжнародних техніко-економічних відносин в Р.м.е.у. йдеться, зокрема, про поглиблення міжнародної спеціалізації та кооперації виробництва, раціоналізації співробітництва на цій основі. Важливе значення в таких угодах має створення спільного ринку товарів, капіталів, робочої сили тощо. Найбільшої завершеності Р.м.е.у. досягли в межах ЄС.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити