Економічний енциклопедичний словник

Регулювання валютного ризику транснаціональними корпораціями — комплекс заходів, яких вживають ТНК з метою запобігання або зменшення втрат у разі знецінення іноземної валюти компанії, в якій вона здійснює свою діяльність. Валютний ризик стосується не лише валюти, а й усіх факторів, що збільшують грошові засоби (оборотні кошти за винятком короткотермінової кредитної заборгованості), пов'язані із зовнішньоекономічною діяльністю. У разі очікуваного зниження курсу іноземної валюти корпорація до мінімуму зменшує обсяг грошових коштів (наприклад, закуповує додаткові товарно-матеріальні запаси), уникає продовження комерційних кредитів, переводить у готівку дебіторську заборгованість, домагається відстрочення за рахунками кредиторів та ін. із зростанням валютного курсу вона вдається до зворотних дій.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити