Економічний енциклопедичний словник

Редукція праці — зведення різних видів праці (насамперед складної) до простої. Складна праця за однаковий час створює значно більшу вартість, ніж проста, а різниця між створеною ними (складною і простою) вартістю характеризує ступінь складності праці. За сучасних умов одним з найскладніших видів праці є праця з використанням гнучких автоматизованих систем. Свідченням цього є те, що вартість одного робочого місця при використанні такої системи перевищує 1 млн дол. Р.п. також означає зведення інтенсивної праці до нормальної, тяжкої до легкої. Основою Р.п. є не кваліфікована праця, яка не вимагає підготовки та досвіду і відповідає середнім фізичним і розумовим здібностям працівника. Зведення складної праці до простої здійснюється за допомогою тарифної системи, зокрема тарифної ставки. Щодо проблеми Р.п., одні автори вважають причиною більшої продуктивності кваліфікованої праці минулу працю, втілену у вартості кваліфікації; інші — живу працю вищої якості, проте роль минулої праці, втіленої у кваліфікації, навичках та ін., або ігнорується, або принижується. Водночас слід розрізняти Р.п. інтенсивної і складної. Доцільніше розглядати цю проблему як перенесення на новостворений продукт вартості освіченої та кваліфікованої робочої сили (живої праці) і частки минулої праці, втіленої у вартості освіти й кваліфікації, але з урахуванням синергічного ефекту у процесі взаємодії особистісних і речових факторів виробництва, що не враховують прихильники різних точок зору.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити