Економічний енциклопедичний словник

Біржовий маклер — офіційна посадова особа (штатний працівник біржі), яка виконує доручення членів біржі щодо укладання угод через пошук контрагентів та оформляє угоди в установленому порядку. Крім Б.м., в роботі біржі беруть участь представники брокерських компаній (брокери), що діють за дорученням клієнтів біржі; дилери (брокери, які здійснюють операції за власний кошт, на свою користь); біржові агенти (представники торгово-промислових та банківських кіл); інші комерсанти. Б.м. повинен керуватися статутом біржі, забезпечити укладання угоди і сприяти досягненню взаємної вигоди для учасників угоди. Угода, укладена за участю Б.м., реєструється на підставі маклерської записки. Угода укладається на підставі отриманої Б.м. пропозиції (оферти), з одного боку, та згоди (акцепта) клієнта — з іншого. Вони подаються Б.м. у письмовій або усній формі. Укладена угода фіксується у біржовій реєстраційній книзі і має силу нотаріальних актів. Головним завданням Б.м. є розрахунок курсу та біржової ціни, за якою він готовий купити або продати певну кількість цінних паперів, що зумовлює формування курсу покупця (ціни купівлі певної кількості цінних паперів) та курсу продавця (ціни продажу відповідної кількості акцій). Б.м. отримує від клієнтів винагороду за свою діяльність, розмір якої зафіксований у статуті біржі та визначається біржовим комітетом. На біржах України функції маклерів виконують безпосередньо їх працівники.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити