Економічний енциклопедичний словник

Реінвестування дивідендів — використання частини прибутку акціонерного товариства, отриманого у вигляді дивідендів, для поповнення його капіталу; форма капіталізації прибутків. Р.д. здійснюють передусім великі промислові, страхові, транспортні, інвестиційні компанії, банківські установи, а також окремі підприємці з метою забезпечення приросту, заміщення або оновлення капіталу та отримання максимального прибутку на інвестиції. Р.д. — один із методів досягнення оптимального співвідношення між власними і залученими коштами за балансами капіталістичних компаній. У процесі вивезення капіталу ТНК та банки використовують Р.д., щоб обійти податкове і валютне законодавство зарубіжних країн при репатріації прибутків, ухилитися від національного оподаткування доходів від зовнішніх інвестицій способом наступного переказу отриманих прибутків у формі внутріфірмових поставок за зниженими цінами, пільгових міжфіліальних кредитів та інших форм.





Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити