Економічний енциклопедичний словник

Реінжиніринг — 1) якісне оздоровлення підприємств, фірм, компаній шляхом істотного поліпшення інжинірингу (див. Інжиніринг); 2) радикальне переосмислення і докорінна перебудова та оновлення господарських процесів з метою досягнення швидких істотних зрушень у господарській діяльності підприємств, фірм і компаній, що передбачає відмову від застарілих способів організації й управління ними. Основними принципами P. є: орієнтація на процес; творче використання новітніх, передусім інформаційних, технологій на основі автоматизації виробництва; відмова від застарілих правил, систем і структур. Для забезпечення Р. необхідно: чітко обґрунтувати стратегічну мету і завдання підприємств, фірм, компаній; створити досконаліші моделі існуючих видів їх діяльності та здійснити на їх основі перепроектування господарських процесів; визначити нові функції учасників Р. (лідера проекту, керівників процесів, спостережну раду, спеціаліста, що відповідає за вдосконалення методик і методів підтримки Р. та ін); використовувати якісно нові види техніки та технологій, програмного забезпечення та відповідну інформаційну базу; локально використовувати створену модель підприємства, фірми і в разі отримання позитивних результатів широко запроваджувати таку модель (перепроектованих процесів).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити