Економічний енциклопедичний словник

Рейтинг (англ. rating — оцінка) — метод оцінки, віднесення до певного класу, розряду або категорії за певними показниками. Широко застосовується за нестабільності та ризикованості ринкової економіки для оцінки економічних процесів або фінансового стану суб'єктів господарювання. Існують численні методики встановлення Р. Зокрема, для оцінки кредитоспроможності позичальника використовують низку показників, які уможливлюють класифікацію клієнтів за ступенем надійності, що дає змогу диференціювати відсоткові ставки. Набуло поширення встановлення Р. з метою оцінки різних видів цінних паперів (див. Рейтинг цінних паперів), що дає змогу потенційним інвесторам точніше оцінити напрями та обсяги вкладання коштів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити