Економічний енциклопедичний словник

Реклама недобросовісна — один із видів реклами, для якого характерні неточність, недостовірність, двозначність, перебільшення, замовчування, порушення вимог щодо часу, місця і способу поширення, інших вимог, передбачених законодавством країни. З огляду на це, Р.н. вводить (або може ввести) в оману споживачів, заподіяти шкоду окремим особам і державі. Ст. 10 Закону України "Про рекламу" забороняє Р.н. Рішення щодо визнання реклами недобросовісною ухвалюють державні органи, що мають відповідні повноваження. Закон містить положення (ст. 28) про публічне спростування Р.н. як добровільно, так і за рішенням суду за рахунок винних осіб. Публічне спростування Р.н. здійснюється через ті самі рекламні засоби з використанням того самого рекламного простору, часу, місця і в такому ж порядку, в якому здійснювалася реклама.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити