Економічний енциклопедичний словник

Реконструкція комплексна підприємств — комплекс заходів, спрямованих на перебудову підприємств, що передбачають упровадження нових технологій, заміну застарілої техніки та устаткування, будівництво нових цехів, поліпшення техніко-економічних показників (продуктивності праці, зниження матеріаломісткості продукції та ін.), організацію додаткових служб і виробництв з метою підвищення проектної потужності підприємства, поліпшення умов праці. Р.к.п. потребує значних капіталовкладень і тривалого часу.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити