Економічний енциклопедичний словник

Благо — матеріальні та нематеріальні цінності, що приносять людям користь, задоволення, радість тощо і збігаються з поняттям "продукт" або "послуга". Виділяють Б. речові (матеріальні), наприклад багатство, та не речові (повітря, сонце), взаємозамінювані (або субститути, наприклад, чай і кава) та взаємодоповнювані (або комплементарні, наприклад, автомобіль і бензин), недовговічні та тривалі, сучасні й майбутні та ін. Поширеною є думка про те, що необмежені Б. доцільно називати вільними, а обмежені — економічними Б., або ресурсами, що Б. є продукти і товари. Відповідно до економічної сутності людини Б. поділяють на ті, що відповідають потребам людини — працівника (наприклад, творча, змістовна праця, сприятливі умови праці) та людини — власника (привласнення максимального доходу, багатство). Щодо соціальної сутності людини Б. поділяють на політичні (свобода людини), правові (надійний правовий захист майнових прав особи, колективу тощо), національні (можливість розвивати національну культуру, мову, духовні традиції та ін.), культурні тощо. Стосовно людини як біологічної істоти — це фізична сила, радість, насолода та ін. Водночас важливо розглядати такі Б. в органічній єдності та взаємодії (у взаємопроникненні, взаємозбагаченні тощо).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити