Економічний енциклопедичний словник

Рента економічна — форма економічної реалізації власності на окремі фактори виробництва, яку привласнює підприємець внаслідок зменшення витрат на одиницю продукції порівняно з іншими товаровиробниками. Якщо йдеться про сільське господарство, то P.e. означає привласнення додаткового доходу від упровадження передової агротехніки, а отже, зниження собівартості, що не впливає на підвищення цін; а у разі використання найманої робочої сили — привласнення створеної нею додаткової вартості. Якщо таку агротехніку впровадять інші підприємці, обсяг виготовленої продукції зросте, ціна знизиться і P.e. зникне. Поняття P.e. обґрунтував А.Маршалл, назвавши її "квазірентою". P.e. виникає також як наслідок впровадження передових форм організації виробництва і праці, підвищення ефективності управлінської праці, оптимального розміщення підприємства щодо ринків сировини та ринків збуту тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити