Економічний енциклопедичний словник

Реструктуризація зовнішнього боргу — перегляд термінів або умов сплати відсотків за зовнішнім боргом країни, а. також сплата основної суми боргу. Р.з.б. зумовлена неможливістю певної країни обслуговувати свої борги або обслуговувати їх в повному обсязі, що виявляється у погіршенні платоспроможності країни і загрозі дефолту. У Р.з.б. за певних умов зацікавлені і кредитори, оскільки, зокрема, із зростанням заборгованості зменшується нинішня вартість боргів, а у разі реструктуризації боргу його вартість зростає. Обсяг виплат за зовнішнім боргом країн, що розвиваються, зріс з 89 млрд дол. 1980 до понад 343 млрд дол. 2002. Р.з.б. держави займаються Паризький клуб (об'єднує уряди-кредитори) та Лондонський клуб (об'єднує понад 6000 комерційних банків країн-кредиторів). Наприкінці 1990 Паризький клуб запропонував для країн з низьким рівнем доходів на душу населення і високим рівнем заборгованості пролонгувати кредити в межах офіційної допомоги розвитку на 20 років (включаючи 10-річний пільговий період) за умови виплати відсоткових ставок не вище початкових, а іншу частину заборгованості — на 15 років (включаючи 8-річний пільговий період) за ринковими ставками. Ще радикальнішими умовами Р.з.б. були Ліонські 1996, згідно з якими боргові зобов'язання знижуються на 80%, платежі з обслуговування зовнішнього боргу не перевищують 25% експорту, а платежі на погашення боргу й доходи від експорту співвідносяться на рівні 200—250%. Вартість таких угод з Паризьким клубом на 1997 становила 340 млрд дол., а кількість реструктуризаційних операцій — понад 400; з Лондонським клубом відповідно — 120 млрд дол. і 66 операцій. У 1999 зовнішній борг України 2,7 млрд дол. було переоформлено через Лондонський клуб на 2000-2001. Через синдикат банків було випущено облігацій на суму 1,133 млрд євро і 1,129 млрд дол. з терміном погашення 7 років. Водночас у Польщі внаслідок успішних ринкових реформ було списано 13 млрд дол., що послужило одним із вагомих чинників швидкого зростання її економіки.
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити