Економічний енциклопедичний словник

Ресурси матеріальні та сировинні — сукупність предметів праці, які використовуються в процесі виробництва матеріальних благ. Основними елементами Р.м.та с. є сировина, матеріали, напівфабрикати, незавершене виробництво та відходи виробництва, запасні частини машин, необхідні для ремонту устаткування, а також тара та тарні матеріали. За сферами та галузями виробництва розрізняють Р.м.та с. сільськогосподарські (тваринного і рослинного походження) і промислові (мінерального походження, вторинні ресурси — прокат чорних і кольорових металів та ін., ресурси штучного походження, пластмаси та ін.). У промисловості України використовують понад 80 видів мінеральної сировини, розробляють бл. 8 тис. родовищ корисних копалин вартістю понад 11 трлн дол. Проте використання ресурсів у нашій країні неефективне та нераціональне, свідченням чого є висока матеріаломісткість продукції, надмірно висока частка сировини, яка йде у відходи, тощо.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити