Економічний енциклопедичний словник

Ресурсозбереження — комплекс економічних, правових та адміністративних заходів, спрямованих на забезпечення збереження всіх видів ресурсів (природних, матеріальних, трудових, фінансових, інвестиційних та ін.) та їх раціональне використання. Р. має свої відмінності щодо відтворюваних ресурсів (трудових, інформаційних) і не відтворюваних, наприклад, запасів корисних копалин. Так, Р. трудових ресурсів означає всебічне використання загальноосвітнього та кваліфікаційного рівнів працівників та ін. Р, не відтворюваних ресурсів передбачає комплекс заходів з економії та раціонального використання матеріально-сировинних ресурсів (див. Ресурсозаощадження).
Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити