Економічний енциклопедичний словник

Богданов (Малиновський) Олександр Олександрович (1873 — 1928) — російський економіст, філософ. Б. підтримував ідею К.Маркса і Ф.Енгельса про нетоварну природу соціалізму. Як творець концепції тектології виходив з того, що розвиток природи і розвиток людського суспільства мають спільні риси та закономірності побудови і розвитку систем, зокрема, шляхи і способи організації, організаційні форми. Загальна організаційна наука, за Б., повинна зводитися до з'ясування законів організації, а розвиток людського суспільства спирається насамперед на прогрес в організації, різні форми і ступені організованості у їх взаємодії, в їх боротьбі або ж об'єднанні. "Існує, — зазначав Б., — такий тектологічний закон: якщо система складається з частин вищої і нижчої організованості, то її відношення до середовища визначається нижчою організованістю". Виходячи з цього, він виділив у системі виробничих відносин дві підсистеми: первинні, до яких відносив кооперацію, суспільний поділ праці тощо, і похідні — соціально-трудові відносини. Проте такий поділ властивий не для виробничих, а для економічних відносин. Б. виділяв відносини співробітництва як базові в системі виробничих відносин, поділяв їх на організовані і неорганізовані. Така характеристика не властива, однак, капіталізму.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити