Економічний енциклопедичний словник

Борг державний — загальна сума заборгованості держави внутрішнім і зовнішнім кредиторам внаслідок непогашення боргових зобов'язань та невиплати за ними відсотків, а також сума накопичених за попередні роки дефіцитів державного бюджету. Основними причинами виникнення Б.д. є ведення війн, мілітаризація економіки, надмірне розширення адміністративних функцій держави, провадження нераціональної економічної політики. Б.д. поділяють на 1) внутрішній і зовнішній; 2) капітальний і поточний. Капітальний Б.д. — сума кредитної заборгованості, термін сплати якої ще не настав. Поточний Б.д. — кредити, термін сплати яких вже настав. Хоч позики й допомагають державі розв'язати певні макроекономічні проблеми, надмірне зростання Б.д. має низку негативних наслідків. По-перше, дедалі більше коштів державного бюджету необхідно спрямовувати на обслуговування боргу, що збільшує податковий тягар на населення. В цьому криється небезпека зниження стимулів до бізнесу, посилення соціальної напруженості в суспільстві. По-друге, на сплату зовнішніх боргів і відсотків з них держава витрачає значні кошти. По-третє, це сприяє посиленню інфляції. Загальна сума Б.д. з урахуванням заборгованості за трудовими заощадженнями в Україні збільшилась з 133 млрд. грн. 1994 до 210 млрд. грн. 2003. Без урахування таких заощаджень Б.д. наприкінці 2004 становив понад 15 млрд. дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити