Економічний енциклопедичний словник

Авуари (фр. avoir — майно, надбання) — майно, активи, гроші (в національній та іноземній валюті), чеки, векселі, акредитиви, інші цінні папери, а також золото та цінності, за рахунок яких здійснюються платежі, сплачуються борги та зобов'язання платників, платіжний обіг між країнами. А. також називають активи, ресурси країн в іноземній валюті і золото, які зберігаються в банках інших країн. У вузькому значенні А. — це лише активи (емісійного або комерційного банків в іноземній валюті і наявні гроші, рахунки в інших банках, акції, облігації, скарбничі векселі та інші цінні папери, які легко реалізувати), що знаходяться на їхніх рахунках у закордонних банках. Сукупність цих засобів називають іноземними А. Вони перебувають під юрисдикцією тієї країни, в якій знаходяться. Найбільшого поширення А. набули у формі вільно конвертованих валют.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити