Економічний енциклопедичний словник

Брокер — посередник при укладанні угод між заінтересованими сторонами (клієнтами) про купівлю — продаж на біржах товарів, цінних паперів, валют. Б. може бути окрема особа, фірма або організація, які не мають у своєму розпорядженні товарів (цінних паперів, валюти). Б. діє за дорученням клієнта — продавця чи покупця. Діяльність Б. винагороджується лише за продані товари, і його дохід (брокеридж) формується або за рахунок наперед обумовленого відсотка від вартості проданого товару — цінних паперів, валюти тощо, або ж у вигляді виплати фіксованої винагороди за кожну продану одиницю чи партію товару. Б. можуть об'єднуватися у брокерські контори, компанії, які монополізують вузькоспеціалізовані ринки. Такі об'єднання Б. можуть мати мережу філій і бути пов'язаними з банками. Існують компанії біржових, страхових, валютних та ін. Б. Брокерським об'єднанням банки можуть надавати кредити, за рахунок яких Б. надають позики своїм клієнтам, головним чином під заставу цінних паперів.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити