Економічний енциклопедичний словник

Бухгалтерська звітність — система показників, в яких відображається господарський, фінансовий та майновий стан підприємств (установ, організацій) за звітний період. Б.з. складається за даними поточного бухгалтерського обліку з дотриманням балансового узагальнення (методом подвійного запису) облікової інформації з метою забезпечення контролю за економічною діяльністю, дотриманням нормативів і стандартів, наявністю і рухом господарських засобів і джерел їх формування. Головною вимогою Б.з. є відображення будь-якої господарської операції у формі запису однієї й тієї ж суми одночасно на рахунках кредиту і дебету.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити