Економічний енциклопедичний словник

Бюджет державний (центральний) — кошторис щорічних доходів і видатків держави, заздалегідь розроблений урядом і затверджений законом. Сутність бюджету кожної країни визначається соціально-економічним устроєм суспільства, рівнем розвитку продуктивних сил, природою форм власності, виконуваних державою функцій та іншими факторами. В політекономічному аспекті Б.д. означає систему відносин економічної власності між державою, з одного боку, населенням країни, суб'єктами підприємницької діяльності — з іншого, з приводу привласнення частини необхідного і додаткового продукту та їх використання з метою виконання функцій держави і передусім соціально-економічних. Доходи Б.д. у розвинених країнах світу більш як на 90% формуються за рахунок податкових надходжень. Такі доходи у США з 1960 по 2002 збільшились з 92,5 млрд. дол. до 1946 млрд. дол., тобто у 21 раз. При цьому в останні десятиріччя XX ст. постійно зростала (крім США) їх частка в національному доході, валовому внутрішньому продукті (ВВП) та в інших агрегатних показниках. Матеріальною основою такого зростання є прогрес продуктивних сил, підвищення ефективності суспільного виробництва, зростання реальних доходів більшості населення та інші фактори. Об'єктивна необхідність оптимального зростання доходів Б.д. продиктована дією закону одержавлення економіки (одержавлення національного доходу є найбільш узагальненим показником цього процесу), зростанням потреб у макроекономічному регулюванні народного господарства з єдиного центру, загостренням екологічних проблем тощо. Основними видами податків у розвинених країнах світу є подохідний податок, податок на прибуток підприємств, соціальне страхування та податок на додану вартість. У структурі бюджетних витрат розвинених країн світу в останні десятиріччя сталися суттєві зміни: на першому місці — витрати на соціально-економічні цілі, на які спрямовується 70% всіх доходів, в т.ч. до 80% на соціальні цілі і 20 % — на економічні цілі; на другому місці — витрати на оборону, які поділяються на прямі та опосередковані; на третьому (у США — на другому) — витрати розвинених країн світу на обслуговування державного боргу. У 2003 доходна частина Б.д. України становила близько 44 млрд. грн., або менше 1060 грн. на душу населення, що майже у 4 рази менше, ніж 1991 і приблизно в 10 разів менше в доларовому еквіваленті. Серед видатків на першому місці — витрати на соціальні цілі, на другому — фінансування народного господарства, на третьому — витрати на ліквідацію наслідків Чорнобильської катастрофи.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити