Економічний енциклопедичний словник

Бюджетна класифікація — систематизоване групування доходів і видатків бюджету за однорідними ознаками, яке визначається природою державного бюджету. Видами Б.к. є: 1) міністеріальна (за міністерствами, відомствами); 2) предметна або галузева; 3) економічна (за господарськими ознаками або елементами виробництва); 4) змішана (поєднання відомчої і галузевої); 5) цільова (за економічними й соціальними програмами на оборону, транспорт, науку тощо).

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити