Економічний енциклопедичний словник

Бюджетна система — сукупність бюджетів різних рівнів у їх взаємодії (взаємозумовленості, взаємодоповненні, взаємозапереченні та ін.), цілісність якої забезпечує бюджетна політика. Зокрема, така цілісність досягається детальним узгодженням доходів та витрат уряду, закріпленим в юридичних нормах, раціональною економічною, а також соціальною політикою держави. Б.е. залежить від державного устрою країни (унітарна чи федеративна держава). Після проголошення державної незалежності України її Б.е. стала змішаною. Уряд Автономної Республіки Крим складає і затверджує свій бюджет через власні виборчі органи, тому Б.е. України частково триступенева. Всі інші ланки Б.е. — двоступеневі. На початкових етапах виникнення Б.е. характерною була підпорядкованість державного (центрального) бюджету місцевим. Зокрема, до першої світової війни за обсягом акумульованих коштів у США переважали місцеві бюджети (на частку бюджетів штатів і місцевих органів влади припадало майже 73%). Після другої світової війни на федеральний бюджет припадало вже до 86% витрат Б.е. США. В останні десятиріччя XX— на початку XXI ст. частка місцевих бюджетів у розвинених країнах Заходу та в Японії зростала, а центральних дещо знижувалась. В унітарних державах частка витрат центральних бюджетів становить до 75% усіх витрат, у федеративних — менше: у США до 60%, в Німеччині — понад 40%. В унітарних державах Б.е. централізовані урядами. Вони надають відповідні кошти на витрати місцевих органів влади у формі дотацій, цільових субсидій чи позик. Держава, крім того, виділяє цільові кошти місцевим органам влади на будівництво портів, гідроелектростанцій, ліквідацію наслідків стихій, аварій та ін. Проект бюджету готує центральний уряд, затверджує законодавча влада. У США формування федерального бюджету починається за 18 місяців до початку фінансового року, а його проект подає в Конгрес президент за 9 місяців. В Україні бюджети регіонів формуються з різним ступенем централізації. Так, 2000 у центральному бюджеті акумулювалося понад 80% усіх надходжень, 2003 — близько 73%. Частка доходів зведеного бюджету України за умов адміністративної системи СРСР щодо ВВП становила 27%, 2004 — близько 28%. За підрахунками західних економістів, за рахунок перерозподілу національного доходу з України вилучалось близько 10% такого доходу. У карбованцевому еквіваленті видатки зведеного бюджету з 1990 по 2000 скоротились з 40,4 до 14,1 млрд., а доходи — з 45,1 до 15,6 млрд. Під тиском МВФ (див. Міжнародний валютний фонд) з 1994 по 2004 частка зведеного бюджету щодо ВВП скоротилася з 43,5 до 28%, що призвело передусім до руйнування соціальної сфери.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити