Економічний енциклопедичний словник

Бюджетне регулювання — метод державного економічного регулювання економіки, який передбачає оптимальне співвідношення між державними доходами (передусім податковими надходженнями) та державними витратами, а також перерозподіл коштів між різними бюджетами з метою впливу на циклічний розвиток економіки, на структурні зрушення в економіці, темпи науково-технічного прогресу, соціально-економічну політику держави, співвідношення сукупного попиту і сукупної пропозиції. Основними елементами Б.р. є податкове регулювання, регулювання попиту і пропозиції в національному масштабі шляхом збільшення або зменшення державних витрат, проведення науково-технічної, структурної, соціальної політики та ін. Загалом акумульовані державою значні фінансові ресурси — найважливіший узагальнений показник розвитку соціально-економічних функцій держави. Держава через бюджет бере участь у фінансовій допомозі розвитку окремих галузей і сфер економіки, в реалізації цільових науково-технічних програм. Витрати з державного бюджету здійснюються у вигляді прямих державних інвестицій, прямого фінансування, а також у таких формах, як дотації, субсидії і субвенції. В системі Б.р. широко використовується система диференційованого підходу до надання цільових податкових знижок і пільг, а також прогресивного оподаткування. Один із методів державного регулювання — прискорена амортизація. Б.р. — це також механізм збалансування доходів і видатків місцевих і регіональних бюджетів. Здійснюється через акумулювання значної частини доходів у бюджеті держави (республіканському бюджеті) і перерозподіл їх у вигляді дотацій місцевим бюджетам.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити