Економічний енциклопедичний словник

Бюджетний дефіцит — перевищення видатками державного бюджету доходів. Виникнення і зростання Б.д. зумовлено економічними кризами, мілітаризацією економіки, веденням війн, економічною нестабільністю, зростанням заборгованості місцевих бюджетів, інших витрат з бюджету. Виник у рабовласницькому суспільстві. За домонополістичного капіталізму інтенсивно зростав під час війн. На вищій стадії капіталізму мають місце хронічні Б.д. Так, у 1900 — 1920 бюджет США був дефіцитним 11 разів, а в 1931 — 1971 — 33 рази, що було спричинене економічними кризами (особливо кризою 1929 — 1933) і другою світовою війною. Під час економічного піднесення 90-х бюджет був бездефіцитним, а під час війни в Іраку зріс до близько 500 млрд. В країнах ЄС обсяг Б.д. не повинен перевищувати 3% ВВП, проте у Франції 2003 він досяг 4,6%, що передбачає санкції з боку наднаціональних органів. Щодо впливу Б.д. на економічне зростання вчені висловлюють протилежні точки зору. Неокейнсіанці твердили про необхідність збалансованого бюджету в часі, тобто потребу у заміні Б.д. під час війн і криз активним бюджетом під час економічних піднесень. Вони вважали, що періоди великого безробіття повинні супроводжуватися Б.д., а "повної зайнятості" — перевищенням доходів над витратами. Покриття Б.д. здійснюється через отримання державних позик і грошової емісії. Для цього випускають державні цінні папери — облігації, казначейські векселі та ін. Значне зростання Б.д. спричиняє посилення інфляційних процесів, кризу державних фінансів, грошової системи, обмеження кредитних ресурсів, зростання диференціації в доходах (зокрема поглиблення бідності найменш забезпечених верств населення, які, як правило, не мають облігацій), податків (необхідних для сплати заборгованості), відсоткової ставки, послаблює стимули до праці, підриває впевненість у майбутньому тощо. Оптимальний Б.д. (до 4% ВВП) вважається нині одним із важелів економічного зростання. Так, у США накопичений Б.д. 1983— 1997 становив понад 2 трлн дол., а зростання ВВП — 5 трлн дол. ( в т.ч. 3,2 трлн дол. в постійних цінах), що означає зростання реального ВВП на 65%. Б.д. у США 2002 становив 158 млрд. дол., а 2004 — близько 400 млрд. дол. В Україні Б.д. 1990 був відсутній, 1994 — 8,9%, 2000 — мав місце профіцит в обсязі 0,6%, 2004 - 0,8%.Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити