Економічний енциклопедичний словник

Бюджетні обстеження — вибіркові статистичні дослідження життєвого рівня різних соціальних верств і груп населення, що характеризують рівень задоволення матеріальних і духовних потреб. Б.о. дають оперативну інформацію про рівень доходів і видатків, споживання та заощадження домогосподарств, динаміку та структуру цих змін, визначають місце та значення окремих джерел у формуванні доходів сім'ї. Вивчення отриманої інформації в динаміці в галузевому й територіальному розрізі дає змогу виявити закономірності формування доходів, видатків і споживання не лише обстежуваних сімей, а й життєвий рівень усього населення. На підставі Б.о. визначають мінімальний споживчий рівень, обчислюють мінімальну заробітну плату й оптимальне співвідношення між розміром заробітної плати та пенсії та ін., на підставі чого визначають оптимальний рівень розвитку окремих галузей, обсяги інвестицій та інших ресурсів. Важлива умова успішного проведення бюджетного обстеження — забезпечення повноти й достовірності отриманої інформації, передусім від сімей.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити