Економічний енциклопедичний словник

Бюрократія (фр. bureau — бюро, канцелярія і гр. kratos — сила, влада, держава) — система економічного, соціального, політичного та адміністративного управління, що базується на відокремленні виконавчої влади від волі членів суспільства, певному ігноруванні чинного законодавства, на сукупності зв'язків чиновників у різних сферах діяльності державних та недержавних організацій. Зумовлена відсутністю реальної демократії в суспільстві, системою державної влади, її надмірною централізацією, егоїзмом корпоративних інтересів чиновників, домінуванням адміністративних методів управління, зокрема використанням категоричних команд, низьким рівнем культури, моралі, поглибленням кризових явищ у суспільстві та ін. Б. — природжена властивість будь-якої організації, державного апарату, управлінських структур, підприємств, фірм і компаній. Адміністративно-бюрократичні методи вимагають безперервного збільшення апарату, покликаного контролювати, управляти, вирішувати, породжували масу регулятивних і регламентаційних правил. Їх наслідком є орієнтація в кадровій політиці на особисту відданість, створення в суспільстві, в колективах атмосфери страху, невпевненості. Б. значною мірою має місце і в Україні. Свідченням цього є збільшення управлінських витрат в Україні з 1992 по 2003 з 1,5 до 10 млрд. дол.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити