Економічний енциклопедичний словник

Валова продукція — показник, який характеризує в грошовому вираженні загальний обсяг виробництва продукції окремими підприємствами, галузями, сферами і регіонами, а також господарством країни загалом за певний період. В.п. відображає обсяг витрат як живої, так і уречевленої праці. Складається з вартості спожитих у процесі виробництва засобів виробництва та новоствореної вартості. Оскільки до вартості В.п. зараховують витрати предметів і засобів праці (отже, і проміжну продукцію, а тому повторний рахунок), то їх нарощування значною мірою створювало ілюзію зростання продуктивності праці, а насправді сприяло зростанню фондо- і матеріаломісткості продукції, гальмуванню науково-технічного прогресу.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити