Економічний енциклопедичний словник

Валова продукція підприємства — показник, який характеризує обсяг виробленої підприємством продукції у вартісній формі за певний час. В. п. п. промислового містить: вартість вироблених готових виробів; вартість реалізованих за межами підприємства напівфабрикатів власного виробництва; продукцію, виготовлену в підсобних і допоміжних підрозділах і реалізовану на стороні; роботи промислового характеру, виконані у звітному періоді на замовлення зі сторони; зміну за звітний період залишків напівфабрикатів власного виробництва; зміну залишків продукції, виготовленої в підсобних і допоміжних підрозділах; зміну залишків незавершеного виробництва; внутрішній оборот у тих особливих випадках, коли він зараховується до складу валової продукції. В. п. п. сільськогосподарського — показник, який характеризує обсяг виготовленої продукції у вартісній формі за певний період, — включає: вартість сирих продуктів рослинництва; вартість вирощування молодих багаторічних насаджень, окрім лісу; зміну вартості незавершеного виробництва на кінець і початок року; вартість продуктів тваринництва; вартість приплоду, приросту живої маси тварин, а також продукції звірівництва, шовківництва, ставкового рибного господарства. Вартість обліковується двічі: як частини продукції рослинництва і як складового елемента вартості продукції тваринництва. Валова продукція будівництва — частина валового суспільного продукту, створена у будівництві. Містить вартість введених в експлуатацію об'єктів будівництва без вартості обладнання (будівельна вартість); вартість зміни залишків незавершеного будівництва без зміни вартості обладнання, яке ще монтується; вартість зміни залишків незавершеного будівельного виробництва; вартість виконаного капітального ремонту будівель і споруд; вартість поточного ремонту, виконаного підрядним способом.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити