Економічний енциклопедичний словник

Валова продукція сільського господарства — частина валового суспільного продукту за певний період у вартісній формі. Загальний її обсяг визначається у поточних (фактичних) і порівняльних (постійних) цінах з урахуванням незавершеного виробництва. У цінах поточного року — для обчислення валового суспільного продукту, валового внутрішнього продукту і національного доходу. Розрізняють товарну (частина валової продукції, реалізованої або призначеної для реалізації) і нетоварну (продукція, що залишається у господарствах на виробниче споживання) частини продукції за цінами поточного року. Товарну частину продукції оцінюють за фактичними цінами реалізації, а нетоварну (у сільськогосподарських підприємствах) — за собівартістю.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити