Економічний енциклопедичний словник

Валовий дохід сільськогосподарського підприємства — вартісне вираження обсягу чистої продукції, створеної в господарстві за певний період, наприклад, за рік. Визначається як вартість валової продукції (послуг) у поточних цінах, за винятком витрат на спожиті засоби виробництва (насіння, корми, пальне, добрива тощо), тобто перенесена вартість усіх спожитих засобів виробництва. В.д.с.п. є важливим узагальненим показником фінансових результатів господарської діяльності. В.д.с.п. поділяють на фонд оплати праці з відрахуванням на соціальне страхування і чистий дохід підприємства. Чистий дохід зменшується на суму різних видів податків та інших платежів. Дохід, який після цього залишається, підприємство використовує для створення фонду споживання і фонду нагромадження.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити