Економічний енциклопедичний словник

Валовий оборот — сумарна вартість усіх видів виробленої підприємством продукції за певний час. В.о. характеризує обсяг виробничої діяльності підприємства, в той час як валова продукція є показником обсягу виробленої продукції у вартісній формі. В.о. перевищує валову продукцію, обчислену заводським методом, на внутрішньовиробничий оборот, тобто на суму продукції, виробленої і використаної для подальшої переробки на тому ж підприємстві, а отже, наявний повторний рахунок вартості продукції в межах підприємства за даного технологічного циклу виробництва.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити