Економічний енциклопедичний словник

Валовий суспільний продукт — вартість створених у суспільстві матеріальних благ, які використовують на задоволення матеріальних потреб населення (за винятком проміжного продукту). В СРСР В.с.п. визначався як сума валової продукції галузей матеріального виробництва (див. Матеріальне виробництво). Недоліком цього показника є те, що в ньому допускається повторний рахунок, до того ж неодноразовий. Внаслідок цього у структурі В.с.п. на проміжний продукт припадає до 50%. Тому вирахування проміжного продукту з В.с.п. утворює категорію "чистий суспільний продукт" поряд з категорією "кінцевий суспільний продукт". Крім того, В.с.п. не враховує вартості створених благ у сфері нематеріального виробництва. За вартістю В.с.п. складається з вартості перенесених засобів виробництва, або фонду заміщення, і національного доходу, або новоствореної вартості. Категорія "В.с.п." в СРСР використовувалась як засіб підтвердження дії т.зв. закону випереджувального зростання засобів виробництва, реалізація якого, поряд з іншими чинниками, призвела до формування витратної економіки, глибоких диспропорцій між групами А і Б, до нехтування досвідом розвинених країн світу у створенні раціональної економічної структури та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити