Економічний енциклопедичний словник - Мочерний С.В. 1995


Валюта конвертована

Валюта конвертована — національна грошова одиниця, яка має здатність вільно (через купівлю-продаж) обмінюватися на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Нині у світі налічується понад 300 найменувань національних грошей, проте лише близько 20 держав мають В.к. повністю. Майже 90 держав світу мають різні форми В.к. частково. Розрізняють дві основні форми конвертованості валюти: 1) вільна, або повністю конвертована, означає, що кожна особа (іноземна й вітчизняна, фізична й юридична) має право обмінювати будь-яку кількість своєї національної валюти на іноземну валюту такого статусу, розраховуватися нею за експортно-імпортні операції; депонувати її в національних банках, використовувати для створення фінансових активів (цінні папери тощо) і купувати державні та приватні цінні папери; 2) В.к. частково (обмежена конвертованість) означає допущення лише зовнішньої конвертованості, тобто вільне використання валюти іноземними особами (юридичними й фізичними) і тільки в поточних, а інколи лише у зовнішньоторговельних розрахунках, пов'язаних з експортом та імпортом товарів і послуг, з доходами іноземних та вітчизняних осіб від інвестицій (відсотки, дивіденди), від обслуговування іноземців всередині країни. У межах перших двох форм конвертованості, особливо другої (тобто В.к. частково), виділяють внутрішню і зовнішню конвертованість. За зовнішньої конвертованості іноземні держави, підприємства і громадяни можуть вільно переводити свої вклади в національну валюту певної країни. Цей вид конвертованості пов'язаний з операціями руху капіталів і кредитів. Внутрішня конвертованість передбачає право підприємств і громадян вільно купувати іноземну валюту для здійснення ділових операцій як поточних, так і пов'язаних з рухом капіталів і кредитів. Держава впроваджує В.к. прийняттям відповідного закону. Членство в МВФ зобов'язує Україну запроваджувати повний режим конвертованості. Це надає будь-якій країні такі переваги: створюються умови для довготермінового поліпшення її платіжного балансу; запроваджується для підприємств країни режим міжнародної конкуренції; з'являється можливість розраховуватися з іншими країнами національними грошима без обов'язкового попереднього накопичення інвалюти, що рівноцінно отриманню безвідсоткового іноземного кредиту; розширюються можливості закупівлі іноземних товарів та експорту власних, стимулюється зовнішньоекономічна діяльність підприємств і значно зменшується валютний ризик та ін. Водночас упровадження В.к. супроводжується лібералізацією зовнішньоекономічної діяльності (зокрема імпорту), подорожчанням останнього через неминучу девальвацію власної валюти при переході на режим конвертованості, що призводить до певних економічних втрат.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити