Економічний енциклопедичний словник

Валюта неконвертована — національна грошова одиниця, яка не може вільно (внаслідок купівлі-продажу) обмінюватися на іноземні валюти, виконувати функції світових грошей. Держава забороняє будь-які операції обміну національної валюти на іноземну або дозволяє це робити за угодою уповноважених валютних органів. З понад 300 найменувань національних грошей переважна більшість їх за сучасних умов є В.н. Головні причини існування В.н.: відсутність стабільного грошового обігу в країні, товарний голод (або слабка насиченість товарною масою), відсутність конкурентоспроможної продукції на світових ринках (або надзвичайно низька її частка), нерозвинена банківська система; відсутність мінімального резервного золотовалютного фонду та ін. Наявність В.н. означає для країни відсутність умов для довготермінового поліпшення її платіжного балансу, неможливість розрахуватися з іншими країнами національними грошима без обов'язкового попереднього накопичення іноземної валюти, звуження можливостей закупівлі іноземних товарів і експорту національної продукції, посилення валютного ризику, труднощі в залученні іноземного капіталу, у входженні в міжнародний поділ праці, а отже, в залученні до режиму міжнародної конкуренції (що значно послаблює стимули до впровадження матеріало-, енерго-, ресурсоощадних технологій і, як наслідок, знижує собівартість продукції) та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити