Економічний енциклопедичний словник

Валютний ризик перерахунковий — вид валютного ризику, який виникає внаслідок перерахування показників фінансової звітності компанії з однієї валюти в іншу. В.р.п. ускладнюються і зростають через існування у різних країнах різних бухгалтерських і рахункових стандартів. У міжнародній практиці вдаються до таких методів запобігання В.р.п., як: 1) метод чистого оборотного капіталу, коли поточні активи і пасиви перераховуються за поточним валютним курсом, а довготермінові — за початковим валютним курсом (якщо активи і пасиви обліковувалися й надходили на баланс уперше); 2) перерахування грошових активів і зобов'язань за поточним курсом, а не- грошових (основний капітал, товарно-матеріальні запаси) — за початковим обмінним курсом; 3) метод поточного обмінного курсу, коли всі статті фінансової звітності перераховуються за поточним обмінним курсом; 4) часовий метод, за якого порядок перерахунків матеріально-господарських запасів залежить від їх реєстрації та обліку; 5) хеджування перерахункових ризиків та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити