Економічний енциклопедичний словник

Валютні ринки — економічні (в т.ч. відносини економічної власності та організаційно-економічні) відносини з приводу організації і купівлі — продажу іноземних валют і платіжних документів (чеків, векселів тощо) в іноземній валюті в офіційно визначених центрах. Такими центрами є найбільші банківські та валютно-біржові центри (Лондон, Париж, Цюріх, Нью-Йорк). їх суб'єкти — великі транснаціональні банки та компанії, спеціалізовані брокерські фірми. Операції здійснюються за допомогою кореспондентських зв'язків між банками різних країн, а також між банками та їх клієнтами. На В.р. здійснюються операції із зовнішньоторговельних розрахунків, міграції капіталів, туризму, страхування валютних ризиків, диверсифікації валютних резервів і переміщення валютної ліквідності, валютної інтервенції, отримання спекулятивних прибутків (у вигляді різниці курсів валют), міграції робочої сили тощо. Але за обсягом на першому місці — спекулятивні валютні операції. В умовах "плаваючих" валютних курсів вони інколи змінюються на 3 — 5% щоденно. Операції на В.р. відбуваються на умовах форвард. У деяких країнах, крім офіційних В.р., функціонують В.р., на яких курси валют не збігаються з офіційними. Річний обсяг операцій на В.р. перевищував на початку XXI ст. 400 трлн дол. (понад 1,5 трлн дол. в день), що зумовлено насамперед випереджальними темпами зростання міжнародної торгівлі порівняно з темпами зростання виробництва, багатократністю валютних переведень та іншими факторами. Основними особливостями сучасного В.р. є органічне поєднання конкуренції з національним та наднаціональним регулюванням, посилення ролі інституціональних регуляторів (у межах ЄС — Європейського центрального банку), послаблення елементів валютного ризику та ін.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити