Економічний енциклопедичний словник

Вартісний цикл — процес обороту капіталу щодо забезпечення його прибутковості та зміни становища підприємства, фірми або компанії на ринку. Перша стадія В.ц. — визначення конкурентної позиції суб'єкта господарювання. На основі встановлення рівня конкурентоспроможності продукції визначається їх місце на ринку товару чи послуги. Найбільш конкурентоспроможні фірми та компанії отримують т.зв. технологічну ренту. Друга стадія В.ц. характеризує їх прибутковість. На її основі визначають третю стадію В.ц. — формування внутрішнього грошового потоку, що складається з чистого прибутку та амортизації. Четверта стадія В.ц. — визначення ринкової вартості цінних паперів, що їх випускає корпорація. П'ята стадія В.ц., на думку окремих авторів, характеризує доступ корпорації до фондів фінансового ринку, можливість розміщення нових цінних паперів для залучення зовнішніх джерел фінансування. Шоста стадія полягає у формуванні загальної суми інвестиційних фондів, що утворюються з внутрішніх та зовнішніх джерел фінансування. Сьома — формування ресурсів фірми для зміцнення конкурентної позиції. На основі нової конкурентної позиції починається новий вартісний цикл.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити