Економічний енциклопедичний словник

Вартість — уречевлена в товарах та послугах суспільно необхідна праця та економічні відносини між суб'єктами господарської діяльності, що пов'язані з такою працею, з суспільним поділом праці й обміном товарами та послугами. В основі В. товару та послуги — суспільно необхідна праця та його суспільна споживна вартість (в т.ч. корисність). Ці два фактори відіграють вартіснотвірну роль для більшості відтворюваних товарів і послуг, а рідкісність у поєднанні з талановитою творчою працею — для незначної групи не відтворюваних товарів (наприклад, шедеври мистецтва) або послуг, відтворюваних у незначних масштабах. Визначення вартості суспільно необхідним часом — це середня В. відтворюваних товарів і послуг за певний період з урахуванням їх створення в нових умовах та відповідності структурі суспільних потреб та платоспроможному попиту населення. Таке визначення В. має математичне обґрунтування. Грошовим вираженням В. є ціна (найпростіше вираження). Якщо кількість товарів і послуг відповідає суспільно необхідним потребам у них, то їх В. визначається суспільно необхідними витратами праці. Суспільно необхідні умови праці — це вартіснотвірний фактор передусім у сфері безпосереднього виробництва. У сфері обігу додаються витрати обігу (ціна товару внаслідок цього зростає в США в 1,7 разу, в країнах Західної Європи — майже в 2 рази). Відтак з боку споживачів дається часткова оцінка якості товарів, їх корисного ефекту (повніша оцінка дається після придбання товару в процесі його споживання або використання), відбувається зіставлення витрат суспільно необхідної праці зі структурою колективних і суспільних потреб. При збіганні цих величин товари продаються за їх В. В. характеризується якісним та кількісним аспектами. У першому випадку вона виражає економічні відносини між товаровиробниками. Складовими цих відносин є техніко — економічні (відносини кооперації, спеціалізації тощо між людьми в процесі створення товарів і послуг), організаційно-економічні відносини (виражають В. в процесі управлінської діяльності, проведення маркетингових досліджень тощо), відносини економічної власності — це відносини привласнення між учасниками виробничого процесу, а також між товаровиробниками і споживачами, їх конкретним виявом є створюваний кожним працівником додатковий продукт та отримувана ним заробітна плата; розміри отримуваних власниками та вищими менеджерами доходів; розмір вилученого через механізм податків прибутку та ін. Кількісний аспект В. означає кількість втіленої у товарі суспільно необхідної праці товаровиробників. Наявність у конкретній та абстрактній праці і кількісної, і якісної сторін зумовлена їх органічною єдністю в товарі, взаємопроникненням протилежностей. У процесі їх взаємодії, а отже, живої і уречевленої праці, виникає синергічний ефект, який є додатковим джерелом В., в т.ч. додаткової В. Формами розвитку В. у межах окремих країн є ринкова В., ціна виробництва, монопольна ціна виробництва; у межах світового господарства — інтернаціональна В.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити