Економічний енциклопедичний словник

Вартість виробництва — вартість, яка формується у процесі безпосереднього виробництва на основі суспільно необхідних витрат живої та уречевленої праці з урахуванням відповідності таких витрат обсягу та структурі суспільних потреб, а отже, платоспроможному попиту населення.

Відвідайте наш новий сайт - Матеріали для Нової української школи - планування, розробки уроків, дидактичні та методичні матеріали, підручники та зошити